Info voor organisaties in Antwerpen

Werk je als Antwerpse organisatie met mensen uit Oekraïne? Heb je vragen over het verblijfsstatuut van je Oekraïense klant? Heb je een Oekraïense tolk nodig?

Vraag het aan Atlas.

Sociaal tolken Oekraïens

Bij Atlas kan je sociaal tolken aanvragen. Atlas werkt hiervoor samen met professionele sociaal tolken met een certificaat.

Atlas leidt momenteel vrijwillige crisistolken Oekraïens op in een versneld traject.

Hoe vraag je een tolk Oekraïens aan?

Heb je vragen?

Juridisch advies

Het infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas geeft juridisch advies over de verblijfssituatie en de rechten van vluchtelingen uit Oekraïne.

Contacteer de juridische helpdesk

Vang je als particulier mensen uit Oekraïne op? Het infopunt beantwoordt ook jouw juridische vragen.

Verwijs door naar de vreemdelingenpermanentie

Vluchtelingen krijgen tijdens de permanentie advies van een advocaat en een juridisch medewerker van Atlas. Zij luisteren naar hun specifieke situatie en geven praktische en juridische informatie. Ze kunnen ook doorverwijzen naar andere juridische diensten.

Lees meer op de website van Atlas.

Meer ondersteunend materiaal

  • Website van het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering: hier vind je (meertalige) informatie over verblijfsmogelijkheden, inburgering, taal, verbinding en participatie voor zowel lokale besturen, organisaties en burgers die Oekraïense vluchtelingen opvangen als aan vluchtelingen zelf.
  • Website van de Vlaamse overheid Vlaanderen helpt Oekraïne: deze website bundelt informatie voor lokale besturen over opvang, huisvesting en tolken/vertalen.
  • Website van de federale overheid info-ukraine.be/nl: een federale website met informatie voor vluchtelingen, Belgen in Oekraïne, steden en gemeenten en particulieren in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Oekraïens en Russisch.
  • De stad Antwerpen biedt informatie voor zorgverleners en intermediairs via antwerpen.be.
  • Installeer de CIT-app op je telefoon: in deze app vind je essentiële informatie over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in het OekraïensEngelsFrans en Russisch.