Privacy Policy

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kathy Malfliet, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen respecteert de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (wet van 30 juli 2018).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor:

  • klantenbeheer- en opvolging. Lees de privacyverklaring van ons klantvolgsysteem in het Nederlands en Oekraïens.
  • versturen van nieuwsbrieven
  • om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Gegevens die Atlas niet wettelijk verplicht moet bewaren, kan u ook laten wissen.

U kan een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen (met een kopie van uw identiteitskaart) aan vzw Integratie & inburgering Antwerpen, t.a.v. Data Protection Officer, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, dpo.atlas@apogado.com om uw rechten uit te oefenen.

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Atlas website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat). Zo kunnen wij de Atlas website permanent optimaliseren.