Wat moet je doen om tijdelijke bescherming in België te krijgen?

Je bent van Oekraïne naar België gevlucht. Je bent welkom in Antwerpen.

1. Vraag je attest tijdelijke bescherming aan in Brussel

Registreer je in het registratiecentrum in Brussel. Je kan online een afspraak maken.
Lees meer op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Lees meer over het statuut tijdelijke bescherming op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Met een attest van tijdelijke bescherming:

 • kan je aansluiten bij een mutualiteit naar keuze
 • heb je recht op verhoogde tegemoetkoming
 • kan je een basisdienst bij een bank aanvragen

2. Vraag je verblijfskaart A aan in Antwerpen

Heb je het attest tijdelijke bescherming gekregen?
Dan kan je een verblijfskaart A aanvragen.

Wat is de procedure?

 1. Vraag de kaart aan via dit formulier. Voeg je attest van tijdelijke bescherming toe.
 2. Stad Antwerpen verwerkt je aanvraag.
 3. Stad Antwerpen geeft je een afspraak voor de aanvraag van je verblijfskaart A.
 4. Je krijgt ondertussen een tijdelijk verblijfsdocument: een bijlage 15.

Let op: alle documenten zijn in het Nederlands. De medewerkers aan het loket spreken Nederlands. Is Nederlands spreken of begrijpen moeilijk voor jou? Breng een familielid of vriend mee die genoeg Nederlands spreekt.

Met het tijdelijk verblijfsdocument bijlage 15:

 • mag je in België werken
 • kan je (financiële) hulp aanvragen (als je die nodig hebt)
 • hebben je kinderen recht op het Groeipakket
 • kan je het inburgeringstraject volgen

Let op: een bijlage 15 betekent niet altijd dat je een rijksregisternummer hebt. Een rijksregisternummer is voor veel diensten een voorwaarde.
Heb je advies nodig? Vraag advies bij het infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas, integratie & inburgering Antwerpen.

Je verblijfskaart A is geldig tot 4 maart 2024.

Wil je meer weten over het leven in Antwerpen?

Heb je vragen over werk en studeren in België? Wil je graag Nederlands leren? Weet je niet waar je medische of psychologische hulp kan krijgen? Zoek je een school voor je kind? Heb je vragen over je verblijfsdocumenten?

Kom naar Atlas! Je krijgt een antwoord op je vragen in een taal die je begrijpt. Zo helpen we je op weg in Antwerpen.

Interesse? Je kan een afspraak maken met een begeleider voor een persoonlijk gesprek en informatie over het inburgeringstraject.

Heb je nog vragen?