Oude tekst

Optioneel: vraag een aankomstverklaring aan

Soms moet je lang wachten om het attest tijdelijke bescherming te krijgen.

Heb je het attest tijdelijke bescherming nog niet gekregen?
Je kan al een document vragen bij de gemeente waar je wil wonen. Dat document is een ‘aankomstverklaring’.

Let op: dit document geeft je enkel het recht om in België te verblijven.
Je mag er niet mee werken.
Je krijgt geen sociale hulp en geen ziekteverzekering.
Je moet zelf zorgen voor een plaats om te wonen.

Hoe vraag je de aankomstverklaring aan?

 • Vul dit formulier in.
 • Voeg deze documenten toe aan je aanvraag:
  • kopie van je paspoort of identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs
  • eventueel kopie van je visum
  • eventueel kopie van je binnenkomststempels in je paspoort

Optional: apply for a declaration of arrival

Sometimes, you have to wait a long time to obtain a certificate of temporary protection.
Have you not yet received a certificate of temporary protection?
You can already ask for a document in the municipality where you want to live. This document is called a ‘declaration of arrival’.

Please note: this document only entitles you to reside in Belgium.
You are not allowed to work
You do not receive any social support or have access to health insurance.
You will have to arrange somewhere for yourself to live.

How to apply for a declaration of arrival?

 • Fill in this form.
 • Add these documents to your application:
  • a copy of your passport or identity card or another proof of identity
  • if possible, a copy of your visa
  • possible, a copy of the entry stamps in your passport

Опціонально: запитати декларацію про прибуття

Інколи доводиться довго чекати, щоб отримати сертифікат про тимчасовий захист.
Ви ще не отримали сертифікат тимчасового захисту?
Ви можете запросити документ у муніципалітеті, де Ви хочете жити. Цей документ є “декларацією про прибуття”.

Увага: цей документ дає Вам лише право проживати в Бельгії.
Цей документ не дає Вам права на роботу.
Ви не отримуватимете соціальну допомогу або медичну страховку
Ви повинні самостійно забезпечити собі житло.

Як подати заяву на отримання декларації про прибуття?

 • Заповніть цей formulier.
 • Додайте ці документи до Вашої заяви:
  • копію паспорта, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує особу
  • по можливості копію Вашої візи
  • по можливості копію в’їзних штампів у Вашому паспорті

 

Lees de brochure in het Oekraïens en het Nederlands over hulp in Antwerpen voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Read the brochure in Ukrainian and Dutch about the help offered in Antwerp to war refugees from Ukraine.

Прочитайте брошуру про допомогу українським біженцям в Антверпені українською та нідерландською мовами.

 

Wanneer vraag je een nieuwe kaart aan?

Stad Antwerpen stuurt je een mail. In die mail staat wanneer je je nieuwe kaart kan aanvragen.

Wat is belangrijk wanneer je de mail krijgt?

 • Je vraagt je nieuwe kaart zo snel mogelijk aan.

Let op: Je bent zelf verantwoordelijk om je nieuwe kaart tijdig aan te vragen.

Hoe vraag je een nieuwe kaart aan?

1. Maak een afspraak voor jezelf en je familieleden bij het Administratief onthaal (Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen)

Maak online een afspraak.

Let op:

 • Het Administratief onthaal helpt je niet zonder afspraak.
 • Je kan enkel online een afspraak maken.
 • Maak per persoon 1 afspraak. Ook voor je minderjarige kinderen.
 • Kom zelf naar je afspraak. Ook kinderen moeten zelf naar de afspraak komen.

2. Je brengt mee naar je afspraak:

 • je huidige elektronische vreemdelingenkaart type A
  Is je kaart verloren of gestolen? Breng dan het aangifteformulier mee dat je kreeg bij de politie.
 • je bankkaart of cash geld
  • Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je 73,80 euro.
  • Ben je tussen 12 en 17 jaar? Dan betaal je 24,30 euro.
 • een pasfoto van maximaal 6 maanden oud
  Lees alle voorwaarden voor een pasfoto.
  Heb je geen pasfoto? Maak een pasfoto in een fotocabine in het Administratief onthaal. Kom 15 minuten vroeger naar je afspraak om de foto’s te maken. Je betaalt 6 euro voor 6 pasfoto’s.

Heb je kinderen jonger dan 12 jaar?

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen elektronische vreemdelingenkaart type A aanvragen. Ze kunnen wel hun kids-ID niet-Belg verlengen.

Wat is de procedure voor verlenging kids-ID niet-Belg?

1. Maak een afspraak voor je kind bij het Administratief onthaal (Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen).

Maak online een afspraak.

Let op:

 • Het Administratief onthaal helpt je niet zonder afspraak.
 • Je kan enkel een online afspraak maken.
 • Maak per persoon 1 afspraak.

2. Een van de ouders moet aanwezig zijn op de afspraak. Je brengt mee naar de afspraak:

 • de huidige kids-ID niet-Belg
  Is de kaart verloren of gestolen? Breng dan het aangifteformulier mee dat je kreeg bij de politie.
 • een pasfoto van je kind van maximaal 6 maanden oud.
  Lees alle voorwaarden voor een pasfoto.
  Heb je geen pasfoto? Maak een pasfoto in een fotocabine in het Administratief onthaal. Kom 15 minuten vroeger naar je afspraak om de foto’s te maken. Je betaalt 6 euro voor 6 pasfoto’s.

De verlenging van een kids-ID niet-Belg is gratis.

 

When should you apply for a new card?

The City of Antwerp will send you an email which will tell you when you can apply for your new card.

What is important when you receive this email?

 • You must apply for your new card as soon as possible.

 Please note: You are responsible for requesting your new card in good time.

How do you apply for a new card?

1. Make an appointment for you and your family members at the Administrative Reception (Den Bell, Francis Wellesplein 1, B-2018 Antwerp)

Make an appointment online.

Please note:

 • The Administrative Reception will not help you without an appointment.
 • You can only make an appointment online.
 • Make 1 appointment per person. The same applies for your minor children.
 • Come to your appointment in person. Children must also come to the appointment in person.